MIS Web UG Intranet Portal

Vice Chancellors Ghana (VCG) Elects UG Vice-Chancellor as New Chairman